Title Image

Vi bryr oss

På Ellénius Buss arbetar vi hårt med både miljö- och säkerhetsfrågor. Som ett företag i transportsektorn är det en självklarhet för oss.

Vi vet att vi påverkar miljön och jobbar ständigt för att minska effekten vår verksamhet har på naturen. Därför arbetar vi medvetet med att köra sparsamt, undvika tomgångskörning och hålla bränsleeffektiva hastigheter.

Vi är ett av de första bussbolagen i Sverige som installerat en logg i våra bussar som gör att vi kan mäta, följa upp och optimera vår körning. Genom ständig förbättring och uppdatering av bussflottan kan vi minska våra utsläpp och vår bränsleförbrukning.

Säkerhet är en minst lika viktig fråga och även den är kopplad till hur vi kör. Samtliga chaufförer får kontinuerlig fortbildning i trafiksäker körning. Vi arbetar enbart med bussar och däck av hög kvalitet och de genomgår underhåll, kontroll och service med täta intervaller. Vi har givetvis alkolås och bälten i samtliga bussar.

Ladda ner våra policys som PDF

"Genom ständig förbättring och uppdatering av bussflottan
kan vi minska våra utsläpp och vår bränsleförbrukning."