ISO 9001

Ellénius Buss verkar för att uppnå ställda krav och överträffa våra kunders och resenärers förväntningar. Det uppnår vi genom att:

• Skapa ständiga förbättringar med hjälp av ett systematiskt och målfokuserat arbete

• Vara lyhörda inför och tillgodose våra kunders och resenärers önskemål och behov