Inställda turer idag p.g.a olycka. Då flera fordon blockerar vägen har stora köer bildats.
Därav påverkar detta våra turer.